Oddział Finansowy

Adres: 40 – 010 Katowice, ul. Warszawska 45
Telefon: 32 604 76 31
Fax: 32 604 76 32
e-mail: finansowy@katowice-zachod.sr.gov.pl

Główny Księgowy: Monika Maluga

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy