Oddział Kadr

Adres: 40 – 010 Katowice, ul. Warszawska 45
Telefon: 32 604 75 50, 32 604 75 51
e-mail: kadry@katowice-zachod.sr.gov.pl

Kierownik Oddziału: Katarzyna Żurawik

 

Główny specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi: 

Adres: 40 - 078 Katowice, pl. Wolności 10
Telefon: 32 604 77 65
e-mail: gl.specjalistahr@katowice-zachod.sr.gov.pl

Anna Kwiatkowska

Rejestr zmian dla: Oddział Kadr