Struktura organizacyjna

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach jest jednostką organizacyjną w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach.

Schemat organizacyjny:

Schemat organizacyjny

Rejestr zmian dla: Struktura organizacyjna